Body Panels: VW

 

VW PASSAT 98-05 B5

VW01-015-0     BONNET
VW01-016-1/2     FENDER
VW01-000-0     FR BUMPER COMPLETE
VW01-093-0     GRILLE
VW01F-202-1/2 02/06 F/L H/L 

VW PASSAT '07' B6

VW02-015-0     BONNET
VW02-016-1/2     FENDER
VW02-202-1/2 H/LAMP

VW PASSAT 10-12 B7 FENDER

VW05-015-0   BONNET
VW05-016-1/2     FENDER
VW05-202-1/2 H/LAMP

VW JETTA 2

VW14-087-0     REAR BUMPER SKIN
VW14-087R-0     REAR BUMPER REINFORCE
VW14-093-3L     GRILLE 3 BAR
VW14-093-7L     GRILLE 7 BAR
VW14-011-0     GRILLE VALANCE
VW14-093-FL     GRILLE F/LIFT CLI
VW14-009-0     RAD SUPPORT
VW14-202-1/2     H/LAMP
VW14-202-F1/F2     H/LAMP F/LIFT
VW14-250-1/2     T/LAMP
    RAD FAN W/MOTOR
*SAME AS GOLF 2 AIRBOX

VW JETTA 3

VW15-015-0     BONNET
VW15-000-0     FRONT BUMPER
VW15-087-0     REAR BUMPER
VW15-093-TV     GRILLE '92' T/VALANCE
VW15-093-FL     GRILLE '96' F/LIFT
VW15-011-0     GRILLE VALANCE
VW15-202-1/2     H/LAMP
VW15-250-OC1/OC2     T/LAMP OUTER CLR
VW15-250-OS1/OS2     T/LAMP OUTER SMK
VW15-250-IC1/IC2     T/LAMP INNER CLR
VW15-250-IS1/IS2     T/LAMP INNER SMK

JETTA 4

VW16-015-0     BONNET
VW16-106-1/2     FENDER
VW16-000-0     BUMPER COMPLETE 1PC
VW16-000-WOS     BUMP W/O/SPOILER W/O/B/PAD
VW16-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE
VW16-000G-0     BUMPER GRILLE CNT
VW16-087-0     REAR BUMPER
VW16-000P-0     BUMPER PAD BLK
VW16-093-B     GRILLE BLK
VW16-000S-0     SPOILER/VALANCE
VW16-087S-0     REAR VALANCE
VW16-202-1/2     H/LAMP W/O/FOG
VW16-202-WF1/WF2     H/LAMP W/FOG
VW16-250-C1/C2     T/LAMP
VW16-250-S1/S2     T/LAMP SMK
VW16-008C-0     COWL PANEL
*SAME AS GOLF 4 AIRBOX
*SAME AS GOLF 4 FENDER LINER

JETTA 5

VW17-015-0     BONNET
VW17-016-1/2     FENDER
VW17-000-0     BUMPER
VW17-087-0     BUMPER REAR
VW17-000G-0     BUMP GRILL CNT W/CHR MLDG
VW17-000G-1/2     BUMP GRILL SIDE W/H
VW17-000P-WH1/WH2     B/PAD W/H
VW17-000G-M1/M2     B/PAD MLDG CHR
VW17-000R-0     REINFORCE
VW17-000S-0     LOWER VALANCE
VW17-009-0     CRADLE
VW17-093-C     GRILLE CHR
VW17-040M-E1/E2     MIRROR ELECTRIC
*H/LAMP SAME AS GOLF 5 CHR

JETTA 6 

VW18-015-0     BONNET
VW18-016-1/2   FENDER
VW18-000-0 FR BUMPER
VW18-202-1/2     H/LAMP
VW18-013-00 LOWER VALANCE
VW18-212-1/2 FOG LAMPS
VW MICROBUS
VW49-230-1/2     C/LAMP
VW49-040M-1/2     DOOR MIRROR
VW49-000-1/2     FNT B/END
    T/LAMP

GOLF 1

VW51-015-0     BONNET
VW51-016-1/2     FENDER   
VW51-000-0     FRONT BUMPER (BLK)
VW51-087-0     REAR BUMPER (BLK)
VW51-220-A     B/LAMP (AMB)
VW51-093-0     GRILLE RABBIT
VW51-093-1/2     SURROUND
VW51-009-0     CRADLE
VW51-202-0     H/LAMP
VW51-040-M1/M2     MIRROR W/CABLE
  MIRROR W/O/CABLE
VW51-202-I1/I2     INNER SPOT
VW51-004-R     RAD FAN
VW51-040H-F1/F2     FRONT DOOR HANDLE
VW51-040H-R1/R2     REAR DOOR HANDLE
VW51-040H-G3     D/HANDLE (G3 STYLE) 
SET OF 4  

CITI GOLF

VW21-016-1/2     FENDER W/O/H
VW21-000-0     FRONT BUMPER
VW21-087-0     REAR BUMPER
VW21-250-1/2     T/LAMP
VW21-250-TA     T/L ADAPTOR FOR N/S
VW21-220-C1/C2     B/LAMP CLR
VW21-000R-0     FNT REINFORCE
VW51-040R-1/2     FR W/MECH VENT GLASS TYPE
    BRACKETS

CITI GOLF 02

VW22-016-1/2     FENDER W/H
VW22-000-0     BUMPER W/GRILLE
VW22-093-SR     GRILLE S/RND CHR  
W/O/BADGE  
VW22-093-DRC     GRILLE D/RND CHR 
W/O/BADGE  
VW22-093-DR     GRIL D/RND BLK W/CHR
STICKER W/O/BADGE
VW22-250-SMK     T/LAMP S/SMK SET
VW22-250-S1/S2     RYTHEM T/LAMP SMK/R
VW22-250-C1/C2     RYTHEM T/LAMP CLR/R
VW22-040M-WC1/WC2     05' MIRR C/MNT W/CABLE
VW22-000-G0     BUMPER GRILLE
VW22-040R-F1/F2     05' FNT W/REGULATOR
VW22-240-0     M/LAMP
**BADGE R55.00 IF SOLD WITH THE GRILLE

VW GOLF 2

VW53-015-0     BONNET
VW53-015C-0     BONNET CATCH
VW53-016-1/2     FENDER
VW53-000-W     FRONT BUMPER W/O/H
VW53-000-A0     FR BUMPER SKIN W/GL SPOILER
VW53-087-W     REAR BUMPER WIDE
VW53-087S-W     REAR BUMPER SKIN
VW53-087-TC     REAR BUMPER TOW COVER
VW53-000-BM     FNT BUMPER (BLK)
VW53-000-CM     FNT BUMPER (CHR)
VW53-000R-0     FNT REINFORCE
VW53-087-BM     RE BUMPER (BLK)
VW53-087-CM     RE BUMPER (CHR)
VW53-093-SR     GRILLE S/RND
VW53-093-DRB     GRILLE GTI BLK
VW53-093-DRR     GRILLE GTI RED TAI
VW53-093-C     GRILLE COMPLETE
VW53-011-0     GRILLE VALANCE
VW53-013-0     LOWER VALANCE
VW53-013G-0     VALANCE GRILLE
VW53-013S-0     VALANCE SPOILER
VW53-202-0     H/LAMP
VW53-202-I1/I2     INNER SPOT LAMP
VW53-220-A1/A2     B/LAMP AMB
VW53-220-C1/C2     B/LAMP CLR
VW53-250-1/2     T/LAMP
VW53-212-E1/E2     FOG LAMP ' E MARK '
VW53-212-1/2     FOG LAMP 'NON E '
VW53-016M-F1/F2     FRONT WHEEL ARCH
VW53-016M-R1/R2     REAR WHEEL ARCH
VW53-009-0     RAD SUPPORT
VW53-009L-0     X MEMBER(FNT)
VW53-000S-GL     SPOILER GL
VW53-240-A     M/LAMP AMB
VW53-040M-M1/M2     MIRROR (MAN)
VW53-040R-1/2     W/REGULATOR
    AIRBOX

VW GOLF 3

VW55-015-0     BONNET
VW55-016-S1/S2     FENDER SQ
VW55-016-O1/O2     FENDER OVAL
VW55-016L-1/2     FENDER LINER
VW55-000-WS     FNT BUMPER
VW55-000-GTI     BUMPER GTI W/O/S
VW55-000R-0     REINFORCE (FNT)
VW55-087-0     REAR BUMPER
VW55-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDES
VW55-093-TV     GRILLE T/VALANCE
VW55-093-FL     GRILLE COMP F/LIFT
VW55-093-GTI     GRILLE GTI
VW55-011-0     GRILLE VALANCE
VW55-009-DF     RAD SUPPORT DBL
VW55-009-SF     RAD SUPPORT SNG
VW55-000S-GL     SPOILER GL (SET)
VW55-202-1/2     H/LAMP W/O/FOG
VW55-202-WF1/WF2     H/LAMP W/FOG
VW55-212-E1/E2     FOG LAMP ' E '
VW55-212-1/2     FOG LAMP 'NON E'
VW55-240-SA     M/LAMP SQ AMB
VW55-240-OC     M/LAMP OVAL CLR
VW55-240-SS     M/LAMP SQ SMK
VW55-240-OS     M/LAMP OVAL SMK
VW55-220-1/2     B/LAMP
VW55-220-DS1/DS2     DUMMY LAMP (SINGLE)
VW55-220-DD1/DD2     DUMMY LAMP (DOUBLE)
VW55-250-1/2     T/LAMP
VW55-016M-F1/F2     FNT WHEEL ARCH
VW55-016M-R1/R2     RE WHEEL ARCH
VW55-040M-M1/M2     MIRROR (MAN)
VW55-040M-E1/E2     MIRROR (ELECT)
VW55-077-0     T/GATE
VW55-040H-F1/F2     DOOR HANDLE + KEY
VW55-040H-R1/R2     REAR DOOR HANDLE
VW55-004-WOA     RAD FAN W/O/AIRCON SHORT
VW55-040R-1/2     W/REGULATOR   

VW GOLF 4

VW56-015-0     BONNET
VW56-016-1/2     FENDER
 VW56-016L-1/2     FENDER LINER
VW56-000-0     FNT BUMPER
VW56-000P-0     FNT BUMPER PAD
VW56-087P-1/2     RE    BUMPER PAD
VW56-000G-0     BUMPER GRILLE CNT
VW56-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE
VW56-000R-0     REINFORCE ( FNT )
VW56-087-0     REAR BUMPER
VW56-087R-0     REINFORCE (REAR)
VW56-000S-0     SPOILER
VW56-093-0     GRILLE OUTER
VW56-093-I     GRILLE INNER
VW56-093-C     GRILLE COMPLETE
VW56-093-WM     GRILLE W/MESH'
VW56-009-0     CRADLE
VW56-240-0     M/LAMP
VW56-202E-WF1/WF2     H/LAMP W/FOG 'E MARK'
VW56-202-WF1/WF2     H/LAMP W/FOG 
VW56-202-1/2     H/LAMP W/O/FOG E
VW56-040M-E1/E2     MIRROR (ELECT)
VW56-040M-M1/M2     MIRROR (MAN)
VW56-040M-G1/G2     MIRROR GLASS
VW56-250-C1/C2     T/LAMP 
VW56-250-S1/S2     T/LAMP SMK GTI
VW56-040H-F     FNT D/HANDLE UNIV
    W/REGULATOR W//O/MOTOR
VW56-040R-E1/E2     W/REG ( W/O/MOTOR) W/PANEL
VW56-004-R     RAD FAN
    AIRBOX

GOLF 5

VW57-015-0     BONNET
VW57-016-1/2     FENDER
VW57-016L-F1/F2     FENDER LINER    
VW57-016L-E1/E2     FENDER LINER EXTENSION
VW57-000-0     FNT BUMPER
VW57-000-GTI     FNT BUMPER GTI
VW57-087-WV     R/BUMP COMPLETE UPP
FOR 1.6/2.0/TDI  
VW57-087-0     REAR BUMPER UPPER
    REAR BUMPER LOWER
VW57-000G-0     BUMP GRILLE CNT
VW57-000G-GTI     BUMP GRILLE CNT (GTI)
VW57-000G-GTI1/GTI2     BUMP GRILLE SIDE(GTI)
VW57-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE W/H
VW57-000G-A1/A2     BUMPER GRILLE SIDE W/O/H
VW57-000P-1/2     BUMPER PAD
VW57-250-O1/O2     T/LAMP OUTER
VW57-250-I1/I2     T/LAMP INNER
VW57-202-1/2     H/LAMP ( GREY HOUSING)
VW57-202-G1/G2     H/LAMP (CHR HOUSING)
VW57-202-B1/B2     H/LAMP ( BLACK HOUSING )
    H/LAMP XENON
VW57-000S-0     SPOILER/VALANCE
VW57-000S-GTI     SPOILER/VALANCE (GTI)
VW57-009-P     CRADLE (PETROL)
VW57-009-D     CRADLE (DIESEL)
VW57-212-GTI1/GTI2     FOG LAMP GTI W/O/PROJECTOR
VW57-212WP-GTI1/GTI2     FOG LAMP GTI W/PROJECTOR
VW57-212-1/2     FOG LAMP W/PROJECTOR
VW57-040M-E1/E2     MIRROR ELECTRIC
VW57-040M-I1/I2     MIRROR INDICATOR ONLY
VW57-040M-MC1/MC2     MIRROR COVER
VW57-040M-G1/G2     DOOR MIRROR GLASS
VW57-093-GTI     GRILLE GTI
VW57-087R-0     REAR REINFORCE
VW57-000R-0     FRONT REINFORCE
VW57-004-0   RAD + A/CON FAN

GOLF 6

VW59-015-0     BONNET
VW59-016-1/2     FENDER
VW59-016L-E1/E2     FENDER LINER FR
VW59-016L-F1/F2     FENDER LINER REAR
VW59-009-0     CRADLE
VW59-202-1/2     H/LAMP
VW59-250-1/2     T/LAMP OUTER
    T/LAMP INNER
VW59-212-1/2     FOG LAMP
VW59-212-GTI1/GTI2     FOG LAMP GTI
VW59-087-0     R/BUMP 1.6/1.4.TDI
VW59-087-GTIC     R/BUMP COMPLETE
VW59-087D-0     REAR DIFFUSER 1.6/1.4/TDI
VW59-000-C     F/BUMPER COMPLETE 1.6/1.4/TDI
    F/BUMPER 1.6/1.4/TDI
VW59-000-GTI     F/BUMPER GTI
VW59-000-GTIC     F/BUMPER GTI COMPLETE
VW59-000S-0     FNT SPOILER/VALAN 1.6/1.4/TDI
VW59-000S-GTI     FNT SPOILER/VALANCE GTI
VW59-202B-1/2     H/L BRACKETS
VW59-087R-GTI1/GT2     R/BUMP REFLECTOR GTI
VW59-000R-0     REINFORCE
VW59-000W-GT1/GT2     GTI F/BUMP WASHER COVER
VW59-000G-GTI1/GTI2     GTI BUMPER GRILLES SIDES
VW59-093-GTI     GRILLE GTI
VW59-G1     GRILLE R20
    GRILLE 1.4/1.6/TDI COMFORTLINE
VW59-040M-G1/G2     MIRROR GLASS ONLY
VW59-040M-E1/E2     MIRROR ELECTRIC
VW59-SSR/SSL   GTI SIDE SKIRT 

GOLF 7

VW66-015-0 BONNET
VW66-016-1/2   FENDER
VW66-040M-E1/E2 MIRROR 

POLO SQ H/L

VW50-015-0     BONNET
VW50-016-1/2     FENDER
VW50-016L-1/2     FENDER LINER
VW50-000-0     BUMPER W/O/SPOILER
VW50-000-WS     BUMPER W/SPOILER
VW50-087-S     REAR BUMPER SEDAN
VW50-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE
VW50-000G-0     BUMPER GRILLE CNT
VW50-000S-0     SPOILER (PLASTIC)
VW50-202-S1/S2     H/LAMP SQ PLUG 'E MARK'
VW50-202-O1/O2     H/LAMP (OVAL PLUG)
VW50-230-A1/A2     C/LAMP (AMB)
VW50-230-C1/C2     C/LAMP (CLR)
VW50-093-0     GRILLE
VW50-093H-0     GRILLE HOLDER
VW50-009-WA     CRADLE W/A/CON 1.6/1.4
VW50-009-WOA     CRADLE W/O/A/CON 1.6
VW50-009-1.4     CRADLE W/O/A/CON 1.4
VW50-250-S1/S2     T/LAMP SEDAN
VW50-250-HB1/HB2   T/LAMP H/B (PLAYA)
VW50-093E-0     EMBLEM
VW50-040M-M1/M2     MIRROR (MAN)
VW50-404M-E1/E2     MIRROR (ELEC)
VW50F-040M-M1/M2     MIRROR 99/01 F/LIFT MAN
VW50F-040M-E1/E2     MIRROR 99/01 F/LIFT ELECTRIC
VW50-004-L     RAD FAN (LONG)
VW50-212-1/2     FOG LAMP
VW50-040R-1/2     W/REGULATOR

POLO 03 RND H/L

VW38-015-0     BONNET
VW38-015H-1/2     BONNET HINGE
VW38-016-1/2     FENDER
VW38-016L-1/2     FENDER LINER
VW38-054-5D1/5D2     REAR FENDER H/B 5DR
VW38-054-3D1/3D2     REAR FENDER H/B 3DR
VW38-093-0     GRILLE
VW38-000-0     FNT BUMPER COMP
VW38-087-S     REAR BUMPER SEDAN COMP
    REAR BUMPER H/BACK
VW38-087-H     REAR BUMPER H/BACK COMP
VW38-002-R1/R2     REAR BUMPER BRACKET
VW38-087S-0   REAR BUMPER LOW VLANCE
VW38-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE W/H
    BUMPER GRILLE SIDE W/O/H
VW38-000R-0     REINFORCE
VW38-202-E1/E2     H/LAMP 'E MARK"
VW38-202-1/2     H/LAMP   
VW38-040H-F1/F2     DOOR HANDLE  FNT
  DOOR HANDLE REAR/LH FRNT
VW38-040-FM1/FM2     FRNT DOOR MOULDING
VW38-040-RM1/RM2     REAR DOOR MOULDING
VW38-009-0     CRADLE
VW38-250-1/2     T/LAMP H/B
T/LAMP H/B E
VW38-250-O1/O2     T/LAMP SED OUTER
VW38-250-I1/I2     T/LAMP SED INNER
VW38-040M-M1/M2     DOOR MIRROR (MAN)
VW38-040M-E1/E2     DOOR MIRROR (ELEC)
VW38-040M-G1/G2     DOOR MIRROR GLASS
VW38-000S-0     SPOILER
VW38-212-1/2     FOG LAMP
VW38-000P-0     BUMPER PAD
VW38-004-AC     A/CON FAN
VW38-004-R     RAD FAN
VW38-004-FS     RAD FAN COWLING ONLY
VW38-010-ESP     LOWER ENGINE SPLASH TRAY
    W/REGULATOR W/O/MOTOR
VW38-008C-0     COWL PANEL
WINDSCREEN WASHER BOTTLE

POLO 05

VW39-015-0     BONNET
VW39-016-1/2     FENDER
VW39-000-0     BUMPER
FR BUMP SLIDES
VW39-202E-1/2     H/LAMP CHR   
VW39-202-1/2     H/LAMP CHR NON E
VW39-202-GTI1/GTI2     H/LAMP (GTI) BLK
    H/LAMP (GTI) BLK NON E
VW39-009-0     CRADLE
VW39-093-GTI     GRILLE GTI  
VW39-093-0     GRILLE      
VW39-040M-M1/M2     MIRROR (MAN)
VW39-040M-E1/E2     MIRROR (ELEC)
VW39-040M-G1/G2     DOOR MIRROR GLASS
VW39-000G-0     BUMPER GRILLE CNT
VW39-000G-WH1/WH2     BUMPER GRILLE W/H
VW39-000G-1/2     BUMPER GRILLE W/O/H
VW39-250-HB1/HB2     T/LAMP (H/BACK)
VW39-212-1/2     FOG LAMP
VW39-000P-1/2     BUMPER PAD
VW39-000S-0     SPOILER
*SAME AS POLO 02 REAR BUMPER SEDAN
*SAME AS POLO 02 REAR BUMPER H/BACK
*SAME AS POLO 02 COWL PANEL
*SAME AS POLO 02 T/L SED OUTER
*SAME AS POLO 02 T/L SED INNER
*SAME AS POLO 02 REINFORCE

POLO VIVO

VW37-000-0     FR BUMPER W/REINFORCE
VW37-202-1/2     H/LAMP
VW37-016-1/2     FENDER
VW37-093-0     GRILLE

POLO '2010'

VW36-015-0     BONNET
VW36-016-1/2     FENDER H/B
FENDER SED
VW36-016L-1/2     FENDER LINER
VW36-000-0     BUMPER SKIN
VW36-000-C     FR BUMPER COMPLETE
VW36-000G-0     BUMPER GRILLE CNT
BUMP GRILLE CNT W/CHR MLDG
BUMP GRILLE CNT W/RED MLDG
VW36-087-C     RE BUMPER COMPLETE H/B
REAR BUMPER SLIDES
VW36-009-0     CRADLE
VW36-000R-0     FNT BUMPER REINFORCE
VW36-000-RU     FNT BUMPER RETAINER
VW36-202-S1/S2     H/LAMP SNG BEAM
VW36-202-D1/D2     H/LAMP DBL BEAM
  H/LAMP LED F/LIFT
VW36-202B-1/2     H/LAMP BRACKET
VW36-212-1/2     FOG LAMPS
VW36-040M-M1/M2     MIRROR MAN
VW36-040M-E1/E2     MIRROR ELECTRIC
VW36-040M-G1/G2     MIRROR GLASS
VW36-000G-WH1/WH2     BUMPER GRILLE W/H
VW36-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE W/O/H
VW36-000S-0     SPOILER
VW36-093-GTI     GRILLE GTI
GRILLE BLK TRENDLINE
GRILLE COMFORTLINE W/CHR MLDG
VW36-250-1/2     T/LAMP

VW CADDY

VW51-250-C1/C2     T/LAMP

VW CADDY '04'

VW52-015-0     BONNET
VW52-016-1/2     FENDER
VW52-016L-1/2     FENDER LINER
VW52-250-1/2     T/LAMP
VW52-202-1/2     H/LAMP
VW52-000R-0     FNT BUMPER REINFORCE
VW52-009-0     CRADLE
    MIRROR
*PARTS SAME AS TOURAN '03'

VW CADDY '2010'

VW06-250-E1/E2 T/LAMP
VW06-202-S1/S2 H/LAMP SNG BEAM
VW AMAROK
VW04-015-0     BONNET
VW04-016-1/2     FENDER
    RAD SUPPORT UPPER
VW04-009L-0     LOWER X MEMBER
VW04-000R-0     FR BUMPER REINFORCE
VW04-250-1/2   T/LAMP
VW04-202-1/2 H/L

VW TOURAN '03' / CADDY MAXI

    BUMPER

VW TOURAN 07

VW62-000-0     FR BUMPER
VW62-009-0     CRADLE
VW62-000G-0     BUMPER GRILLE CNT
VW62-000G-1/2     BUMPER GRILLE SIDE
VW62-000S-0     LOWER SPOILER
VW62-212-1/2     FOG LAMP
VW62-093-0     GRILLE

VW TOUREG '07'

VW64-009-0     CRADLE

VW TIGUAN 08

VW03-212-1/2 FOG LAMP

VW BEETLE 00

VW60-015-0     BONNET
VW60-016-1/2     FENDER
VW60-202-1/2     H/LAMP